Allidrett Ungdom (13-19år)

I 2024 ønsker vi i Arendal kajakklubb å få på plass et aktivitetstilbud for ungdom. Vi er derfor i gang med å planlegge Allidrett Ungdom.  Aktivitetene vil foregå mandager kl 18-19. Oppstart uke 23-25.  sommerferie uke 26-32Oppstart høst uke 33-50Detaljert plan kommer.

Allidrett for ungdom er et lavterskelkonsept hvor ungdom kan utøve ulike idretter/aktiviteter i minst 20 uker i løpet av ett år. Utformingen av aktivitetene skal skje i samarbeid med ungdommene. Turer kan også være en del av konseptet. 

Ungdommene skal få prøve seg på minst to idretter i løpet av ett år. Aktivitetene vil være relatert til kajakk, vannlek, livredning og friluftsliv. Vi har mestring, trivsel og utvikling av nye ferdigheter både fysisk og sosialt i fokus, ikke konkurranse.

Tilbudet er GRATIS. 

Medlemskap i klubben er ikke en forutsetning, men anbefales for å kunne benytte seg av klubbens utstyr utenom Allidretten. 

Har du en ungdom der hjemme eller er du selv i den rette aldersgruppen? 

Har du lyst til å hjelpe til med Allidrett Ungdom som frivillg? Vi trenger engasjerte frivillige 

Ta kontakt med oss på kurs@arendalkajakklubb.no

Påmelding innen 30. mai.

For mere informasjon om Allidrett ungdom: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/allidrett/allidrett-for-ungdom/