Båtplasser

Arendal Kajakklubb har ca 50 båtplasser som kan leies av klubbens medlemmer.

Det er maks en båtplass pr. betalende medlem

 Oppbevaring skjer på den enkeltes eget ansvar. Klubbens forsikring dekker ikke disse båtplassene.

Alle turer skal noteres i egen logg. 

Det er satt som krav at båtene må benyttes minimum 5 ganger hvert år. Dersom dette kravet ikke overholdes, vil en miste båtplassen.

Det er venteliste for båtplass. Vennligst fyll inn søknadsskjemaet, og vi vil ta kontakt med deg.

For kalenderåret 2023 er leieprisen satt til kr 500,- pr båtplass.