Har du spørsmål til Arendal Kajakklubb så kan du bruke dette skjemaet. 

Du kan også sende epost til: post@arendalkajakklubb.no