Årsmøte

Postet av Arendal Kajakklubb den 14. Jan 2023

Årsmøtet avholdes onsdag 15. februar kl. 18.00  i vårt klubblokale. 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar. Dette sendes til post@arendalkajakklubb.no.  

Saksliste og dokumenter til årsmøtet blir gjort tilgjengelig på AKK's hjemmeside senest en uke før årsmøtet og da senest onsdag 8. februar. 

Velkommen til årsmøte! 

Hilsen, 
Styret