Forslag for å skape en enda bedre klubb

Postet av Arendal Kajakklubb den 10. Mai 2022

Styret i Arendal Kajakkklubb setter nå i gang et arbeid der vi ser på hva vi kan gjøre for å skape en enda bedre klubb. 

I den forbindelse ønsker vi  innspill fra medlemmer på punktene under; 

  • Forslag til nye organiserte aktivitetstilbud.
  • Forslag på tilrettelegging i klubbens lokaler for aktiviteter.
  • Forslag på tilrettelegging for uorganiserte aktivitører, som er en del av medlemstilbudet.
  • Forslag på tilbud som når barn og unge.
  • Andre gode ideer og innspill dere måtte ha

Innspill sendes til post@arendalkajakklubb.no innen 31.05.2022 med emne klubbutvikling. 

Vi håper og tror vi får mange gode innspill og planlegger for et medlemsmøte som oppfølging av dette. Her vil alle innspill bli diskutert og vi ser på veien videre sammen. 

Hilsen,

Styret